Nhà sản xuất tăm bông đầu tiên tại Nhật Bản từ 1965
Lô H2-1-2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Bắc Ninh, Việt Nam

Liên hệ

Tăm bông xét nghiệm F-RY

Thường được dùng để xét nghiệm dịch mũi họng.

Chất liệu: Tơ nhân tạo rayon và que nhựa dẻo

Phần nửa đầu của que nhựa để cho vào mũi được thiết kế đặc biệt mảnh, dẻo linh hoạt.

Đóng gói: túi 5 chiếc tiệt trùng.