Nhà sản xuất tăm bông đầu tiên tại Nhật Bản từ 1965
Lô H2-1-2 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn

Bắc Ninh, Việt Nam

Liên hệ

Phòng chống dịch Covid 19 ở công ty TNHH Heiwa Medic Việt Nam

Ngay từ khi dịch Covid-19 bắt đầu có ca lây nhiễm đầu tiên tại Hà Nội, công ty TNHH Heiwa Medic Việt Nam đã nhanh chóng triển khai những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh trong công ty. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh trong công nhân. Ngoài hình thức họp…

Xem thêm